Psychische zorg aan personen met dementie en hun context

  • Psychische zorg

    Het clownsduo stimuleert de persoon met dementie om rollen aan te nemen die verloren zijn gegaan bv.: moeder, geliefde, vriend… Zo herwint men identiteit en neemt psychisch lijden af.

  • Fysieke zorg

    De persoon met dementie wordt aangespoord op verschillende manieren te bewegen.

  • Ontspanning

    Spanningen en emoties worden ontladen, door het speelse aspect van ons bezoek.


UNIEK + INNOVATIEF

Demiclowns vzw is uniek in België, vanwege:

– Inzetten van de clowns als middel
– Dramatherapeutische benadering bij personen met dementie
– Driedelig aanbod
– Herwinnen van identiteitsbeleving als unieke hoofddoelstelling

Onze specifieke zorg stelt waardigheid en individualiteit voorop. Resultaat: levenskwaliteit van de persoon met dementie en hun directe omgeving stijgt.

 

DEMENTIE= DE MENS ZIE

Een persoon met dementie is een persoon met wensen, gevoelens, voorkeuren en behoefte aan contact. Net zoals jij en ik.
Waarom worden zij dan soms zo anders benaderd?

De persoon met dementie en zijn context wordt door de ziekte geconfronteerd met verschillende vormen van verlies.
Wat vroeger zo vanzelfsprekend was valt weg of krijgt een andere vorm.
Verlieservaringen hebben invloed op psychisch welzijn van beide partijen.
Men voelt zich nutteloos, heeft het gevoel geen vat meer te hebben op het leven, niet meer te weten wie men is en wat hun verhoudingen zijn…

Vanuit Demiclowns vzw zetten we in op de nood aan psychische zorg en ondersteuning.
We vertrekken steeds vanuit de talenten en krachten van de totale persoon, voorbij de ziekte.
Het levensverhaal van de persoon met dementie is ons startpunt. Het verleden van de persoon met dementie heeft invloed op huidig gedrag en beleving.
In de fantasiewereld die de Demiclowns creëren wordt men in staat gesteld rollen op te nemen waar men niet meer wordt op aangesproken, of die verloren zijn gegaan. Zo kan ex-voetbal trainer Georges bijvoorbeeld terug zijn miniemen in de goal leren staan.
Men wordt terug hoofdrolspeler in zijn eigen leven. Het individu herwint identiteit, psychisch lijden wordt gereduceerd.
Het maken van contact is hierbij een basis voorwaarde, wij gaan dan ook verder dan dit.

Demiclowns vzw stimuleert de persoon met dementie keuze te maken. We dragen bij aan empowerment door hen meer zeggenschap te geven.

De Demiclowns zijn therapeutisch opgeleid om emoties, situaties en interacties te containen. De persoon met dementie kan in veilige handen zijn / haar emoties uiten en experimenteren met ander gedrag. Onze diensten worden steeds uitgevoerd door twee professionele dramatherapeuten met ervaring.

DRAMATHERAPIE

De fantasiewereld die samen met de demiclowns wordt gecreëerd, biedt de persoon met dementie de kans verschillende emoties te uiten. De demiclowns zijn therapeutisch opgeleid om (deze emoties op te vangen.)
Demiclowns vzw stimuleert de persoon met dementie keuze te maken. We dragen bij aan empowerment door hen meer zeggenschap te geven.

Demiclowns vzw werkt dramatherapeutisch vanuit de rol van clown. Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie waar de ervaring en beleving centraal staat. Aan de hand van theatertechnieken -en methodes wordt men uitgedaagd uit zijn comfortzone te stappen, waardoor groei/ verandering kan plaatsvinden.
Dramatherapie wordt tot nog toe slechts zelden toegepast bij personen met dementie. Een dramatherapeut gaat aan de slag met duidelijk voorop gestelde doelen. We onderscheiden ons van een ‘gewone’ clown act omdat we het artistieke, het afgewerkte product, ervan niet op de voorgrond plaatsen. Een demiclown is een clown op maat, met oog voor het eigen levensverhaal en individuele behoeften. De clown rol is met andere woorden niet het doel, maar het middel om personen met dementie een stuk aan identiteit te doen herwinnen. Dit is het vertrekpunt én ons hoofddoel.