top of page

Privacybeleid

Privacy wetgeving

Demiclowns vzw neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Je gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden verkocht.

Privacyverantwoordelijke

Vragen? Opmerkingen?

Neem contact op met : info@demiclowns.be

Demiclowns vzw is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

 

De gegevens van Demiclowns vzw zijn:

Demiclowns vzw - Bruiloftstraat 30- 9050 Gentbrugge -België- Ondernemingsnummer 0542834566

 

Jouw persoonsgegevens bij Demiclowns VZW

Hieronder een zo volledig mogelijke opsomming van hoe Demiclowns VZW persoonsgegevens verzamelt, opslaat en waarom.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je zakelijk mailadres of een IP adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.

Welke gegevens verzamelt Demiclowns VZW?

Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, een vorming, een fiscaal attest, het plannen van een bezoek, het contactformulier invult, een product bestelt in onze webshop, andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Demiclowns vzw verwerkt in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;

 • Bedrijfsnaam;

 • BTW nummer;

 • E-mailadres;

 • Website;

 • Telefoonnummer;

 • Straat en huisnummer;

 • Woonplaats;

 • Rekeningnummer;

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van onze gratis producten en diensten, commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten of via inschrijving op een gratis kennismakingsgesprek, niet met gegevens die via ons contactformulier of via mail binnengekomen zijn.

 • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

 • Je naam, e-mailadres, telefoon, fysieke adres en BTW nr. gebruik ik voor het maken van facturen als je een product of dienst aankoopt.
  Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

1. Mollie

Bij elke niet manuele gift verloopt de betaling via de software van Mollie. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens. Check het privacybeleid van Mollie.

2. Mailingprovider

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van de mailingprovider.

3. Retargeting

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document of inschrijving, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.
 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Een SSL-certificaat duidt op een beveiligde verbinding en is te herkennen aan de letter ‘S’ in de https van de URL en het hangslotje vóór de URL die de meeste browsers laten zien. Door het gebruik van een SSL-certificaat is het voor u veilig om onze sites te bezoeken en informatie met ons te delen.

Samengevat, zowel wij als onze providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer je jouw gegevens achterlaat via het contactformulier, inschrijving voor vorming of boeken van een bezoek worden deze 1 jaar bijgehouden om jouw vraag verder te kunnen opvolgen.

 • Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
  De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 • Wanneer jij je uitschrijft voor mails, word je op een uitschrijflijst gezet die niet meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot ik de uitschrijflijst volledig verwijder

Meldplicht datalekken

Demiclowns vzw kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info(at)demiclowns.be

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

bottom of page