top of page

DEMICLOWNS: een unieke aanpak in dementielandschap


Betrokken therapeuten voor psychisch welzijn én een rode neus.


Demiclowns zetten zich in voor de verbetering van het welzijn van personen met dementie door het nastreven van drie belangrijke doelstellingen:

  • psychisch welzijn

  • fysisch welzijn

  • ontspanning

Demiclowns, opgeleide therapeuten, zetten zich in voor het behalen van deze doelstellingen. Hun empathische en professionele benadering draagt bij aan een kwaliteitsvolle en zinvolle levenservaring voor personen met dementie. In plaats van enkel symptomen te verminderen, streven Demiclowns naar een verrijking van de levenskwaliteit door actieve betrokkenheid en de regie terug te geven aan degenen die dat zo hard verdienen.
HOOFDDOELSTELLING: PSYCHISCH WELZIJN VOOR PERSONEN MET DEMENTIE


Terug naar de kern: Identiteits(her)beleving:


Demiclowns streven ernaar om de persoon met dementie terug te brengen naar rollen uit hun verleden en hen in staat te stellen kwaliteiten in te zetten die verbonden zijn met hun persoonlijkheid en levensverhaal.

Het is een reis naar hun eigen leven, een kans om te herbeleven en uit te drukken wie ze werkelijk zijn/waren.


Met hun therapeutische expertise creëren Demiclowns een veilige ruimte waarin mensen met dementie zich mogen tonen, herinneringen kunnen ophalen, hun verhaal kunnen doen en interageren op hun eigen manier. Hoe vreemd dit er misschien voor ons ook uitziet.

Zij hebben het voor het zeggen, de regie ligt in hun handen. Dit draagt bij aan een waardevol en menselijk welzijn, waarin de persoon met dementie zich weer levendig voelt.In een wereld waarin tijd vaak schaars is, nemen ze bewust de tijd om de persoon met dementie te beluisteren, begrijpen en waarderen.


Demiclowns richten zich op de persoon die voor hen zit, met hun geschiedenis en unieke persoonlijkheid.  Door terug te gaan naar vertrouwde posities, rollen, verhalen en ervaringen, brengen Demiclowns een gevoel van herkenning en veiligheid teweeg.


In plaats van slechts een symptoom van de aandoening te zien, ontdekken ze zo de persoon achter de "verwarring". Door te luisteren, te zoeken, zichzelf kwetsbaar op te stellen en op hun bakkes te gaan slagen de Demiclowns erin verbinding te maken.


Zeggenschap en empowerment:


In plaats van zaken over te nemen, laat de Demiclown zich regisseren door de persoon met dementie. Door ervaringen van zeggenschap en empowerment te bevorderen, behouden ze het gevoel van controle over hun leven en keuzes.

Het gaat niet alleen om het ervaren van zeggenschap, maar ook om het herontdekken dat ze nog steeds invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving.Waardigheid beleven, waardoor isolement verdwijnt

Door de persoon met dementie aan te spreken op wie hij is, waar die voor staat en stem te geven aan wat die wil. Versterken de Demiclowns het gevoel van waardigheid.

De personen met dementie voelen zich gehoord en gezien voor wie ze zijn. Ze doen er toe.

Ook als woorden moeilijk te vinden zijn, worden emoties uitgedrukt in een veilige context.

Dit doorbreekt het isolement en de eenzaamheid en versterkt het gevoel van verbondenheid met zichzelf en de omgeving.


De figuur van de clown, als 'gefaalde in het normaal zijn' vormt dé ideale figuur om het eigen falende brein te maskeren. Te ervaren dat de persoon met dementie het wel nog weet.


Emoties uiten: Veilige ruimte voor expressie van wie je bent, wat je voelt en beleeft

In een veilige en gedragen context moedigen Demiclowns aan tot het uiten van emoties, zowel positieve als negatieve. Hierdoor kunnen personen met dementie expressie geven aan hun gevoelens zonder angst voor negatieve consequenties.


Een essentiële bijdrage aan hun psychisch welzijn. Want wat zou er met jou gebeuren als jij niet af en toe een gat in de lucht kan springen van geluk of een goed potje zou mogen huilen?ACTIEVE BENADERING VOOR FYSISCH WELZIJN


Reductie van fysieke pijn:

Door de persoon met dementie meer eigen ruimte te geven, kan er ook ruimte zijn voor wie die is naast 'de pijn'. Daarnaast zorgen het levensverhaalbezoek van de Demiclowns voor een frisse wind, een nieuw levendig gebeuren die de focus voor even wegneemt van fysieke pijnen.


Activering: Beweging en interactie

Door middel van interactieve interventies brengen Demiclowns mensen met dementie letterlijk terug in beweging.

Ze stimuleren de persoon met dementie om zelf actie te ondernemen in de interactie met de Demiclowns. Ze vragen niet letterlijk om te bewegen, maar zetten hun levensverhaal in om zelf in beweging te komen.

Geen verplicht wandelingetje op de gang van het woonzorgcentrum dus, maar een beweging vanuit intentie en eigen wil.


De Demiclowns zijn zelf bewegelijke figuren waardoor ze onbewust ook bewegingspatronen doorbreken en nieuwe bewegingservaringen creëren bij de persoon met dementie.ONTSPANNING


De therapeutische aanpak van Demiclowns draagt bij aan het verminderen van stressreacties, waardoor een gevoel van rust en ontspanning ontstaat. Ze verminderen angst en agitatie, waardoor een meer ontspannen gemoedstoestand wordt bereikt. Let wel op: ontspannen betekend niet per se 'stille' toestand.Wil jij je bewoners ook laten genieten van een levensverhaalbezoek van de Demiclowns? Kom er hier alles over te weten.


65 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page